PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - o projekcie

Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2015 i 2016, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa). Dofinansowanie wniosków z konkursu 2016 jest drugą edycją działania w ramach realizowanego przez FRSE projektu PO WER.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig). Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. W ramach programu dofinansowanie uzyskują m.in. projekty z sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”, które zakwalifikowały się na listę główną.

Duże zainteresowanie instytucji tą inicjatywą, a także ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel spowodowały, że część projektów złożonych do FRSE nie otrzymało jednak dofinansowania i trafiło na listę rezerwową. Chcąc umożliwić realizację projektów instytucjom z listy rezerwowej FRSE pozyskała na ten cel środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w ramach dwóch inicjatyw.