Aktualności

UWAGA: rekrutacja absolwentów 2017 do projektu FotEle na staż!

2017-06-02 14:48

Uwaga Absolwenci 2017 Technikum Fotograficznego i Technikum Elektronicznego!
Rusza rekrutacja do projektu FotEle na staż!– Staże zawodowe we Włoszech w ramach PO WER. Wyjazd do Rimini – listopad 2017.

Zapraszamy tegorocznych absolwentów TF i TE zainteresowanych udziałem w projekcie FotEle na staż! do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji, Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz z Harmonogramem Rekrutacji.

Rekrutacja rozpoczyna się 7 czerwca 2017 r. i składać się będzie z trzech etapów: 
  • I etap – pobranie, wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego (dla absolwenta) przez kandydata, 
  • II etap – test z języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna, 
  • III etap – przyznanie punktów za osiągnięcia w trakcie nauki i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu.
Druki do pobrania (Formularz Zgłoszeniowy dla absolwenta, Zaświadczenie uczestnictwa w aktywnościach) znajdziecie tutaj.

Wypełnione i poświadczone przez nauczycieli Zaświadczenie uczestnictwa w aktywnościach, kandydat składa najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.