Aktualności

Ważne: rekrutacja uzupełniajaca absolwentów na listopadowy staż!!!

2017-08-20 21:04

Zapraszamy tegorocznych absolwentów Technikum Elektronicznego zainteresowanych udziałem w projekcie FotEle na staż! do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji, Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz z Harmonogramem.

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 21 sierpnia 2017 r. i będzie się składać z trzech etapów:

  • I etap: pobranie, wypełnienie i złożenie (przesłanie na adres erasmusplus@abramowski.edu.pl) formularzy rekrutacyjnych (dla absolwentów);
  • II etap - test z języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna;
  • III etap - przyznanie punktów za osiągnięcia w trakcie nauki.